top of page

 לזכרו של משה נגבי

נשיא המדינה ראובן ריבלין מספיד את משה נגבי עם היוודע דבר מותו:       
"פרופ׳ משה נגבי ז״ל שהלך הערב לעולמו היה מופת של יושרה מקצועית ומוסרית.חתן פרס סוקולוב שהיה למורה דרך ומצפן מקצועי עד ימיו האחרונים עבור רבים כל כך.  יהי זיכרו ברוך"

עירית נגבי נפרדת ממשה נגבי בן זוגה במאמר ב"אסכולה", כתב עת של האוניברסיטה הפתוחה, בגיליון המוקדש לזכרו של משה

משה נגבי אסכולה.jpg

הספדים מעל קברו של משה

הכנס בעברית 11.6.18-1.jpg
מודעה על הכנס של התאגיד.jpg
כנס_באוניברסיטה_הפתוחה-1[1].jpg

מתגעגעים למשה